Autoestimuaren maila hobetzen dugu ikasleengan, nola eta motibazio pertsonal baten bidez; horrela, haiek dituzten gaitasun intelektual eta sozialak hobeto aprobetxatu ahal dira

 

Berez pentsatzeko gai diren pertsonak hezten ditugu, nola eta norberaren borondatea sorrarariz, askatasunez finkaturiko helburuak burutzea ahalbidetuko duena

 

Gure ikasleak modu integralean nahi ditugu prestatu, eta beren lanerako beharko dituzten gaitasun eta eskumenetan

Gaztelueta ikastetxe pribatu kontzertatua da eta honen kokapena Leioan (Bizkaian) dugu. Ikastetxe hau sortzeko ideia 1951. urtean jaio zen, guraso talde batengandik. Guraso hauek, ikasle bakoitzaren garapena bakarkako hezkuntzan, askatasunaren errespetuan eta bakoitzaren erantzukizunean oinarritu nahi zuten, guzti hau, kristautasun bizitzaren zentzuaren ikuspegitik.

Hezkuntzan berrikuntza

Gazteluetak, 65 urteko historian zehar, beti izan du Berrikuntza hezkuntzarako bere proiektuan.

Hirueletasuna

Gaztelania, ingelesa eta euskara: gure errealitatea adierazten duten hiru hizkuntzak, ikasleek, ikastetxean ikasketak amaituz gero, erabiltzen ikasten dutenak.

Norbanako hezkuntza

Ikasle bakoitzaren gaitasun intelektual eta sozialen ahal den eta garapenik handiena bilatzen dugu, nola eta lortu nahi dituen helburuak lortu ahal izateko moduan.

Solidaritatea

Erantzukizunaren eta solidaritatearen zentzua indartzen dugu, gizartean guztion on eta aurrerapen sozialerako lankidetzan jarduteko.

Ingurumenean hezkuntza

Ingurumenagatik arduratzeaz jabetzea eta inguru jasangarria aldezteko neurriak indartzea.

Balio kristauak

Giza formazio, kristau eta formazio intelektuala lantzen da guraso, irakasle eta ikasleen artean, bizi garen gizartea hobetzeko asmoz.

 

Greenpower proiektua

Ikasgela, egiazko bizitzari lotua den lankidetzako espazio batean bihurtzen da. Ikasteko modu berri honek indartzen du, etenik gabe aldatzen ari den gure munduan, ezaupideak, batetik, eta funtsezkotzat irizten diren trebetasunak, bestetik, egoera berrietara aplikatzeko gaitasuna. Ikasleek oso modu positiboan baloratzen dute aldaketa metodologiko hau, beren motibazioa eta ikasbidea aldezten dituelako.

Deskargatu dokumentuak

Helburuak. STEAM Hezkuntza

Science: zientziaren sormenezko aurrerapenak, pentsamenduan eta gizartearen jarreran izan dituen ondorioak aztertzea.

Technology: materialen eta ekoizteko prozesuen ezaupidea aplikatzea produktu berritzaileak diseinatzeko.

Engineers: garapen eta ezaupide komunak trukatzea elkarren ondoko diziplinen artean.

Arts: ideien inpaktua eta diseinu berrietara aplikatzea aztertzea.

Mathematics: arazoa identifikatzea, erraztea, nola eta matematikoki adierazia izan ahal izateko, horretarako erabiliz aldagarriak, sinboloak, diagramak eta eredu egokiak.

Eskumenak. Heziberri

Zeharkako eskumenak

 • Komunikazio ahozko, ez ahozko eta digitalerako
 • Ikasten ikasteko eta pentsatzeko
 • Bizikidetzarako
 • Ekimenerako eta jarrera ekintzailerako
 • Izaten ikasteko

Berariazko eskumenak

 • Hizkuntzaz komunikatzekoa
 • Matematikazkoa
 • Zientziazkoa
 • Teknologikoa
 • Sozial eta hirikoa
 • Artistikoa

Ingurumena. Garapen jasangarria

Giza jardueren alderdi ekonomiko, sozial eta ingurumenekoak modu egokian elkartzen dituzten proiektu bideragarriak definitzea.

Ingurumena kontserbatzea, flora eta faunako espezieak arriskuan ez jartzeko.

Energia berrizgarrien erabilera indartzea, ekosistemak sustantiboki hobetzeko.

Aukera berritzaile eta integratzaileak bilatzea, inguru osasungarri eta ekologikoa lortzeko.

Metodologia. Teoria didaktikoak

 • Ikasbide kooperatiboa
 • Meta-ikasbidea
 • Ezaupidean orekarik ezaren bidezko ikasbidea
 • Ikasbide adierazgarria
 • Eskola itzulia
 • Proiektuetan oinarrituriko ikasbidea
 • Arazoetan oinarrituriko ikasbidea
 • Eskumenetan oinarrituriko ikasbidea

It’s one of my favourite subjects because it is very entertaining and makes you learn about Maths, Design, English… in a very enjoyable way. We work in small groups. How lucky we are!

Ignacio Smith

I learn to be a mechanic and to work together and is so fun because we are friends working together building a fantastic car

Jorge Zabala

I learn to work in teams, something new like what does a car have inside,about technologý and how a car moves and works.

Tomas Cifrián

I learn to use different tools and also how the parts of the cars work together, and also teamwork.

Diego Iglesias

As a team captain, I learn to work like a team with my partners. I also learn to manage a group of people through good manners.

Manuel Aróstegui

I think it is an interesting subject because we learn things that will be useful in the future, like looking for sponsors or teamwork skills.

Javier Bermejillo

By building an electric car we learn mechanics. Also, working as a team forces yourself to overcome challenges that arise in the process.

Gabriel Gallo

Building electric cars we learn how to solve problems and develop our imagination

Alfredo Arcocha

We learn how to make this car efficient and how the electric motor works

Carlos Martínez

We learn teamwork skills and how to drive an electric car!

Pablo Zumárraga